Palestinian_refugees

Beeldschone betogen: Palestijnen hebben geen Jordaanse optie

(Foto: Palestijnen op de vlucht, 1948)

Bescheidenheid is niet mijn grootste deugd, zeggen sommigen die menen recht van spreken te hebben. Het zij zo. Toch bezweer ik dat de titel van deze rubriek - ‘Beeldschone betogen’  - ironisch is bedoeld. Al ben ik inderdaad wel zo onbescheiden hier wat artikelen te plaatsen die ik voor onder meer de Volkskrant en het VARA-weblog Joop.nl heb geschreven. Misschien vindt u ze interessant.

Als eerste bijdrage een artikel dat op 21 dcember 2010 in de Volkskrant verscheen als reactie op een stuk van Geert Wilders: ‘Palestijnse staat is er al lang: Jordanië.’

Palestijnen hebben geen Jordaanse optie

Het een illusie te denken dat Jordanië dienst kan doen als Palestijnse staat, zoals Geert Wilders in een opiniestuk betoogde.

Carl Stellweg

Het artikel ‘Palestijnse staat is er al lang: Jordanië’ van Geert Wilders is weer knap propagandawerk: qua feiten in grote lijnen correct, maar evengoed misleidend, en uitmondend in een oplossing die op het oog van een verleidelijke logica en eenvoud is, maar in de werkelijke wereld geen hout snijdt.
Wilders’ oplossing voor het Palestijnse vluchtelingenprobleem – ‘verhuizing’ van 2,7 miljoen van hen naar Jordanië – zal er nooit komen, omdat ze haast net zo onuitvoerbaar is als de terugkeer van al die vluchtelingen naar Israël en een nog op te richten Palestijnse staat.

Onmogelijk
De PVV-leider is zelf echter van mening dat een en ander ‘moeilijk, maar niet onmogelijk’ is. Nee, er is veel dat ‘niet onmogelijk’ is. Het is zelfs niet onmogelijk dat Ariël Sharon uit zijn coma ontwaakt en ontruiming van alle Joodse nederzettingen gelast – maar het is wel erg onwaarschijnlijk. De opname van miljoenen Palestijnen door Jordanië valt in een vergelijkbare onwaarschijnlijkheidscategorie. De positie van het Jordaanse koningshuis zou er onhoudbaar door worden, en dan mogen wij vinden dat het zijn lot moet laten afhangen van democratische verkiezingen, zoals Wilders schrijft – het zit er dik in dat ditzelfde koningshuis er heel anders over denkt.

Staatkundig
Ook al kan Wilders’ oplossing wel worden gerealiseerd, dan blijft er een nog groter probleem over: de staatkundige toekomst van de Palestijnen als geheel. Wilders zwijgt over het lot van de slordige twee miljoenen Palestijnen zonder vluchtelingenstatus op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook. Opmerkelijk, omdat hij zich eerder daarover wél indirect heeft uitgelaten. Een maand of twee geleden twitterde hij: ‘Judea en Samaria zijn Israël, dus hoe meer nederzettingen daar hoe beter.’ Wat er dan met de Palestijnen in ‘Judea en Samaria’ (de Westelijke Jordaanoever) moet gebeuren? Ik neem aan dat die van Wilders ook naar Jordanië mogen verkassen, als het ze niet bevalt. Lijkt dat niet een beetje op etnische zuivering?

Welke argumenten en feiten voert Wilders wel aan? We lopen de voornaamste na. Hij heeft gelijk als hij de vluchtelingenstatus van veel Palestijnen ter discussie stelt. Inderdaad, is het gerechtvaardigd dat nakomelingen van vluchtelingen zich nog vluchteling noemen? Misschien niet, maar deze mensen mogen wel aanspraak maken op enige compensatie voor de schade die hun voorgeslacht heeft geleden. Het lijkt me dat de meest realistische oplossing van het Palestijnse vluchtelingenvraagstuk in die richting moet worden gezocht.

Vluchten
Dat miljoenen Joden de Arabische landen ontvluchtten na de stichting van Israël, zoals Wilders memoreert, kan niet worden ontkend en het is ook goed daarop te wijzen, voor het juiste perspectief. Maar wacht eens: dat die Joden moesten vluchten, daar konden de Palestijnen toch niets aan doen? En ze konden het toch ook niet helpen dat de Arabische landen voor hen minder gastvrij waren dan Israël dat voor de Joden was?

Wilders schrijft vervolgens: ‘Israël is niet verantwoordelijk voor de situatie in het Midden-Oosten.’ Inderdaad. Mag dan ook worden opgemerkt dat de Palestijnen niet verantwoordelijk zijn voor de gebeurtenissen die de stichting van Israël uitlokten?

We gaan verder: Wilders wijst erop dat de Arabische landen het Palestijnse vluchtelingenprobleem hebben misbruikt om Israël te bestrijden. Een juiste stelling, die ook onder Palestijnen zelf weinig omstreden is. Maar zijn hiermee de aanspraken van de Palestijnen op zelfbeschikking in hun traditionele leefgebied, de Westbank en de Gazastrook, dan ook ongeldig?

Nederlaag
Tot 1967 eiste niemand dat er op de ‘zogenaamde West Bank’ een Palestijnse staat moest komen, aldus Wilders. Klopt, de PLO zat onder de knoet van de Arabische Liga. Maar na de verpletterende Arabische nederlaag in de Zesdaagse Oorlog kwamen Arafat en Fatah bovendrijven en verwierf de PLO zelfstandigheid. Noem het de emancipatie van de Palestijnen, waarmee men sindsdien eenvoudigweg heeft te leven.

Nog één keer het dubieuze gelijk van Wilders: ook een Palestijnse staat zal ‘totalitaire ideologieën’ niet tot bedaren brengen. Dat zit er inderdaad in. Maar ook als er geen Hamas had bestaan, als de Palestijnen in ‘Judea en Samaria’ geen blijk van totalitarisme hadden gegeven, als zij zich, kortom, ‘keurig’ hadden gedragen – dan nog zouden zij geen burgerrechten hebben gekregen, om de simpele reden dat ze niet Joods zijn. Laat een ieder maar oordelen of deze religieuze discriminatie overeenstemt met de Westerse seculiere waarden die Wilders zo lief zijn.

Tot slot: Wilders rept van een conflict dat ‘niet territoriaal, maar ideologisch’ is. Kijk aan: in Wilders’ oplossing worden de belangen van de Palestijnen onderhorig gemaakt aan de joods-nationalistische ideologie,  overigens mede stoelend op aan de Bijbel ontleende territoriale aanspraken.


Reacties

Vrijheid van meningsuiting is vaak strontvervelend en bestaat dus niet op deze website. Reacties zijn welkom, maar worden door mij gewogen. Ik zie veel door de vingers, maar niet alles. Scheldpartijen worden sowieso geweerd. Seksisme en racisme uiteraard ook.
* Verplicht, email adres wordt niet gepubliceerd